เทศกาลแห่เทียนพรรษาอุบล-เที่ยวลาวใต้ 4 วัน 3 คืน (24-27 ก.ค.) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

          โปรแกรมทัวร์วันเดียวออกเดินทางทุกเสาร์-อาทิตย์ สามารถสำรองที่นั่งได้ (8 ท่าน ออกเดินทาง) หรือหากท่านมีจำนวนผู้เดินทางเกิน 8 ท่านขึ้นไป สามารถเลือกวันเดินทางได้ค่ะ 

ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา ท่องเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก ไปรถ-กลับเรือสำราญ

มหัศจรรย์ค้างคาวบางคล้า นมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร ล่องเรือแม่น้ำสายมังกรจังหวัดฉะเชิงเทรา

ชัยภูมิ เทศกาลชมดอกกระเจียว (มิ.ย.-ก.ค.) 

ปลูกป่าชายเลนสมุทรสงคราม  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------