ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในบริการของเราเสมอมา  

           บริษัทสำเภาทองทัวร์ จำกัดเปิดให้บริการครั้งแรก เมื่อวันที่   ๒๖ มกราคม ๒๕๔๖ ในนามของบริษัทสำเภาทองทัวร์ จำกัด      ที่อยู่  ๑๓  ซอย โชคชัยร่วมมิตร ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ ปัจจุบันย้ายมาอยู่ที่ ๓๗๘ ถนน สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนใน กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

     ขอบเขตงานบริการ

     ๑. บริการจัดประชุม สัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

     ๒. ประสานงานติดต่อสถานที่ดูงาน

     ๓. รับจองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก รถทัวร์ รถตู้ และจัดทัวร์ในประเทศและต่างประเทศ ด้วยทีมงานที่คุณมั่นใจ

     ๔. รับปรึกษาวีซ่า         

Thank you for you rely in our service as always.

 

          Since 2003,Sumphaothong Tour is the complete organizer for traveling, vacation, business travel & relaxing. Providing Clients with a fast, sincerity, accurate and reliable response to their wants and requirements, Sumphaothong Tour makes traveling is easy.

          Since our inception, we have adapted to meet the changing demands of our clients, to establish ourselves as the highly competitive, efficient and service-led agent we are today.

 

          Our highly experienced team is knowledgeable and professional in the tourism business, travel products and services to customer and meets or exceeds their expectations.