ไฮโซหลวงพระบาง 3 วัน 

ทุกเสาร์ กรกฏา- กันยายน 

ึเพียง 7999 .-

ไฮโซหลวงพระบาง 3 วัน

พัก 4 ดาว SANTI RESORT & SPA

เดินทาง 8-10กันยายน 2561