“เชง – เก้น” วีซ่าคืออะไร?

เป็นวีซ่าสำหรับเดินทางระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน (ขอได้ล่วงหน้าไม่เกิน 3 เดือน) เหมาะสำหรับผู้จะเดินทางไปเที่ยวยุโรปสามารถใช้เข้าออกในกลุ่มประเทศเชงเก้นได้ถึง 25 ประเทศ ได้แก่

ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเชก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ เยอรมนี กรีซ ฮังการี อิตาลี ลัตเวีย ลิธัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส  สโลวัก  สเปน  สวีเดน   นอร์เว ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์